Prijsvragen

Stichting ifund verdiept zich grondig in de problematiek, die ten grondslag ligt aan onze doelstelling. En gaat vervolgens ook actief op zoek naar oplossingsrichtingen, die ondersteund kunnen worden. In de praktijk zal het ook voorkomen, dat ifund moet concluderen, dat er te weinig bekende oplossingsrichtingen zijn.

In dat geval kan ifund door middel van het uitschrijven van prijsvragen stimuleren, dat er oplossingen komen.

De winnaar van een prijsvraag kan bijvoorbeeld een geldbedrag winnen, dat besteed moet worden aan verder onderzoek of de ontwikkeling van het idee richting een concrete oplossing en mogelijk het oprichten van een bedrijf. Tevens zal ifund dit proces ondersteunen met advies, experts, kantoorruimte, experimenteerruimte, etc.