ANBI

Op deze pagina publiceren wij alle relevante gegevens van stichting fund, gerelateerd aan onze ANBI status.

RSIN 8545.84.067
KvK 61992844
E-mailadres info@ifund.nl
Telefoonnummer 06-21605893
Adres BlueCity
Maasboulevard 100
3063 NS  Rotterdam

Doelstelling

Stichting ifund heeft als doelstelling om de leefbaarheid voor de mens op Aarde op lange termijn te continueren, door de transitie te stimuleren naar een duurzame samenleving, waarin mensen op een regionale en lokale schaal hernieuwbare energie opwekken, biologisch voedsel produceren en toegang hebben tot schoon water.

Strategie

Enerzijds creëert ifund bewustwording, door voorlichting over de grote problemen en oplossingen rond deze thema’s te bevorderen. Anderzijds helpt ifund innovatieve ‘impact first’ startende ondernemingen verder, die oplossingen voor deze problemen bieden. Bijvoorbeeld door de haalbaarheid van ideeën en oplossingen te onderzoeken, theoretisch en experimenteel onderzoek uit te voeren, kantoor- en praktijkruimte te bieden, het beschikbaar stellen van ‘seed-capital’ of anderszins te ondersteunen bij de financiering.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan, zoals vastgesteld bij oprichting.

Verantwoording en verslaglegging

De stichting is opgericht op 28 november 2014. De financiële en inhoudelijke verantwoording en verslaglegging over het jaar 2019 vindt u hier: jaarverslag 2019. Verslagen over eerdere jaren kunt u desgewenst opvragen via het contactformulier.

Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Derk Loorbach voorzitter
Wouter Veer penningmeester
Dorien Goris secretaris
Armand Salomon bestuurslid