Impact Investment Analyst (fulltime)

We zijn op zoek naar een nieuwe analist (v/m) die ons team komt versterken! Past onderstaande vacature bij jou? Neem dan contact op met Stefan van Eijk via stefan@ifund.nl.

Over stichting ifund

Ifund investeert in vroege fase schaalbare ondernemingen die bijdragen aan haar missie: een wereld, waarin de mensheid zichzelf voorziet van voedsel, water, energie en grondstoffen, op een wijze die hernieuwbaar en op lange termijn echt duurzaam is, op een bij voorkeur regionale schaal, zonder schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. In onze visie nemen ondernemers het voortouw in het realiseren van deze wereld.

Ifund is een nieuw type organisatie en moeilijk te vergelijken met andere organisaties. We zijn een mix van een ondernemend familiefonds en een traditioneel venture capital fonds, hebben de rechtsvorm “stichting”, zijn sterk missie-gedreven en hebben de ambitie om de eigen impact te maximaliseren door zelf te groeien en meer met- en voor andere informal investors te werken.

We brengen meerwaarde in het speelveld van informal investing door:

  • De “impact” component toe te voegen aan informal investment
  • Een professionele en gestructureerde aanpak toe te voegen aan informal investment, zowel in het aanlooptraject naar de deal, als in het investment management en de samenwerking met de ondernemer in de jaren daarna
  • Een sterke ondernemersgeest en focus op groei en schaalgrootte toe te voegen. Impact heeft schaalgrootte nodig, en schaalgrootte heeft een gezonde businesscase nodig.

Als organisatie streven we naar een groei richting 10 tot 15 investeringen per jaar, die we samen met ons netwerk van co-investeerders realiseren en waarin ifund veelal de grootste investeerder is.

Ifund bestaat uit een bestuur en investeringscommissie van 5 tot 6 personen die op diverse terreinen hun sporen verdiend hebben in de maatschappij. Het operationele team bestaat momenteel uit 5 personen: de oprichter van het fonds (Wouter Veer), een fonds manager (Stefan van Eijk), een investment manager (Francine Snoek), een analist (Stijn Janssen) en een financieel medewerker (Dolf Kerklaan).

Ons streven voor de komende 2 jaar is een gecontroleerde groei naar een team van ongeveer 7 sterk intrinsiek gedreven professionals met een heldere eigen visie op de wereld, die goed en prettig samen werken. In je eerste maanden zal je ondersteund worden door het gehele team, om zo goed in de rol te kunnen groeien. Als team hechten we veel waarde aan diversiteit en inclusie, en gezien onze huidige teamsamenstelling nodigen we vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uit om te reageren.

We houden deels kantoor in BlueCity, het oude Tropicana in Rotterdam, wat tevens een van de investeringen van ifund is. Hiernaast willen we op korte termijn een kantoorruimte in Amsterdam betrekken, omdat een groot deel van het team daar woont. We werken deels op kantoor, deels vanuit huis, ook zonder corona.

Werkzaamheden

Je onderzoekt investeringsmogelijkheden die aansluiten bij de missie van ifund en je helpt bij het beoordelen van investeringsvragen. Dit doe je door met eigen onderzoek bedrijven en markten te analyseren en experts te spreken over bepaalde thema’s. Vervolgens schrijf je concept investeringsvoorstellen voor de investeringscommissie van ifund.

Op juridisch vlak ondersteun je de investment managers, door bij te dragen aan due diligence onderzoeken en het opstellen van documentatie, zoals term sheets, leningsovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten.

Periodiek beoordeel je de financiële rapportages van de deelnemingen, zoals winst- en verliesrekeningen, begrotingen en cashflowprognoses. Je bereidt kwartaalvergaderingen met de deelnemingen voor door de investment managers te informeren over wat opvalt in rapportages.

Verder registreer je contactmomenten, milestones en documenten in ons ERP-systeem, houd je de website bij, plan je afspraken in de agenda’s en verricht je andere ondersteunende taken. Je bent bij de MT-vergaderingen, notuleert en denkt ook mee over de besluiten die daarin gemaakt worden.

Profiel

Je hebt een grote affiniteit met ondernemerschap en duurzaamheid. De visie van ifund onderschrijf je volledig. Je hebt interesse in – en kennis van – actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie en een bovenmatige interesse in de thema’s van ifund: voedsel, water, energie en grondstoffen. Bij voorkeur heb je al enige kennis opgedaan van de wereld van social enterprises en impact investment.

Verder is het volgende van toepassing op je:

  • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een bij de functie passende opleiding.
  • Je hebt bij voorkeur 0-3 jaar relevante werkervaring of je hebt ervaring als ondernemer.
  • Je kunt goed overweg met Microsoft Office (vooral Excel en Word).
  • Je gaat methodisch te werk en vindt het leuk om regelmatig contracten en financiële modellen te doorgronden. Daarnaast ben je in staat analytisch en cijfermatig sterk, en ga je zelfstandig te werk.
  • Je komt graag in aanraking met complexe vraagstukken en je haalt er voldoening uit om deze gedetailleerd en zorgvuldig te behandelen.
  • Je kunt je weg vinden in businessplannen, financiële modellen en cashflow- en investerings-begrotingen. Kennis van juridische documentatie (zoals termsheets, converteerbare leningen en aandeelhoudersovereenkomsten) is een pré.

Interesse? Mail dan je CV met motivatie naar Stefan van Eijk (stefan@ifund.nl). Als onderdeel van de procedure zal je minstens 2 gesprekken voeren en een case study maken. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Stijn Janssen (stijn@ifund.nl).