Closing The Loop

Closing The Loop (CTL) is committed – in collaboration with governments, companies and the telecom sector – to sustainable telecom use.

The organization provides a simple solution to mobile phone users and sellers to make their equipment material-neutral and waste-free by collecting discarded telephones on behalf of customers and recycling them on a one-to-one basis. Electronic waste (if not adequately processed) has a significant negative impact on the environment, and the burning of material creates health problems for locals. CTL customers pay a few euros per phone for the purchase of new phones; this money is used to pay African partners for collecting used phones. CTL currently operates in ten countries, where the organization contributes to local economies of responsible waste collection.

Ifund invested in the company together with a group of investors in 2015.

Related activities

Ifund investeert in Mush Nepal

Voor paddenstoelenkweek is zaad (broed) nodig dat nu ge├»mporteerd wordt uit buurlanden China en India. De zaden zijn levende organismen en ten gevolge van transport en contaminatie is de kwaliteit van het zaad eenmaal in Nepal zo slecht dat er grote verliezen in productie (50%) optreden. Lokale zaadproductie is door gebrekkige kennis en faciliteiten ook… read more

Blueroof winnaar van de Circular Challenge 2017

BlueRoof ontwikkelt een substraat uit het roostergoed van de afvalwaterzuivering. In 2020 verwachten ze de eerste daken van een groen dak met het BlueRoof substraat op commerciele schaal toe te passen, maar tot die tijd moet er nog veel worden ontwikkeld en getest in samenwerking met de Hoogheemraadschappen van bv. Schieland en de Krimpenerwaard. Het… read more