Denktank

Je bent een ondernemer en je hebt een idee, waarvoor je een klankbord of advies zoekt. Of je hebt nog geen concreet idee, maar wel hele duidelijke interesses, doelen of idealen en een duidelijk kennisgebied dat je wilt inzetten.

Dan kan ifund helpen met het versneld vormgeven van een haalbaar concept. Op basis van je kennis en interesses wordt een tijdelijke denktank samengesteld met deskundigen. De deskundigen kunnen uit jouw eigen netwerk of die van de stichting komen. Het resultaat is een concreet ondernemingsidee met kans van slagen en een plan van aanpak voor de volgende fase, of de conclusie dat er geen haalbaar idee is.

Uiteraard past je denkrichting binnen de kaders van ifund en sta je zelf te popelen om als ondernemer aan de slag te gaan.

Omschrijf kort en bondig in een email of via het reactieformulier:

  • Je expertise en kennisgebied
  • Je beweegredenen om ondernemer te worden (of te blijven)
  • Je idee, of je interesses, doelen, idealen
  • De vraag, waar je graag hulp bij zoekt

Heb je al een businessplan, sluit dat dan bij!

Gerelateerde activiteiten

Aquaponics

Ondernemer Alex Konijnenburg vroeg ifund om mee te denken over zijn plannen. Na een campagne voor een huis-tuin-en-keuken aquaponics farm op kickstarter, wilde hij en zijn compagnon onderzoeken, of ze ook een grotere farm konden ontwikkelen, voor bedrijfsleven en horeca.Lees meer