Achtergrond

Stichting ifund maakt zich zorgen. Vele systemen in de wereld zijn niet meer in balans, maar kantelen snel de verkeerde kant op, als gevolg van menselijk handelen. De wijze waarop we voorzien in onze behoeftes aan energie, voedsel en gebruiksgoederen en de schaal waarop dat gebeurt, past niet meer binnen de menselijke maat en niet meer binnen de grenzen van deze planeet.

De voorbeelden van deze onbalans zijn niet meer weg te denken uit het huidige nieuwsbeeld. Op deze website zullen we enkele thema’s en nieuwsberichten uitlichten.

Oplossingen

Maar kunnen we dan straks wel op een evenwichtige manier op de Aarde wonen met 10 miljard mensen? Ifund denkt en hoopt van wel. We moeten alleen wel onze ogen openen, zien wat er gebeurt en slimme oplossingen bedenken. Niet zo zeer op basis van wat het ons nu kost, maar op basis van wat het onze achterkleinkinderen straks oplevert.

Hoe doen we dat?

  1. Duurzame oplossingen zoeken. Hernieuwbare energie, biologisch organisch voedsel, schoon water en een circulaire economie zonder afval.
  2. De menselijke maat terugbrengen in onze systemen, door meer lokaal en regionaal energie op te wekken, voedsel te produceren en te zorgen voor schoon water.
  3. Door ondernemers die een impact willen maken, de ruimte te geven dat te doen.

Onze volledige statutaire doelstelling:

Stichting ifund heeft als doelstelling om de leefbaarheid voor de mens op Aarde op lange termijn te continueren, door de transitie te stimuleren naar een duurzame samenleving, waarin mensen op een regionale en lokale schaal hernieuwbare energie opwekken, biologisch voedsel produceren en toegang hebben tot schoon water.

Enerzijds creëert ifund bewustwording, door voorlichting over de grote problemen en oplossingen rond deze thema’s te bevorderen. Anderzijds helpt ifund innovatieve ‘impact first’ startende ondernemingen verder, die oplossingen voor deze problemen bieden. Bijvoorbeeld door de haalbaarheid van ideeën en oplossingen te onderzoeken, theoretisch en experimenteel onderzoek uit te voeren, kantoor- en praktijkruimte te bieden, het beschikbaar stellen van ‘seed-capital’ of anderszins te ondersteunen bij de financiering.

Lees verder over onze activiteiten en de mogelijkheden voor financiering.