Activiteiten

Ifund richt zich enerzijds op voorlichting en anderzijds op het stimuleren van ondernemerschap met de juiste impact op de juiste vakgebieden. De i van ifund is niet voor niets gekozen. Die staat voor inventiviteit, intelligentie, idealisme, inspiratie, interesse, ideeën, inzet, initiatief. Ondernemers hebben deze eigenschappen of vaardigheden en zijn als geen ander in staat deze uitdagingen aan te pakken.

Voorlichting, omdat mensen moeten weten wat er aan de hand is, voordat ze hun gedrag gaan aanpassen. Zo kan er vraag ontstaan naar een nieuwe manier van leven. En ondernemerschap, omdat nieuwe social enterprises het aanbod kunnen genereren van nieuwe keuzemogelijkheden.

Naast het ondersteunen van anderen, die bijdragen aan de doelstelling van de stichting, zal de stichting ook zelf actief initiatieven ontplooien, die bijdragen aan de doelstelling, zowel op het gebied van voorlichting, als op het gebied van ondernemerschap.

Financiering

In alle fases van een onderneming kan financiering nodig zijn. Typisch is het zo, dat naarmate een onderneming verder is in haar ontwikkeling, de risico’s kleiner worden, maar de benodigde bedragen groter. Banken financieren over het algemeen alleen op basis van uitgebreide zekerheden. Informal investors zijn soms bereid meer risico te nemen, maar eisen vaak een erg hoog rendement. En goede doelen kijken weer alleen maar naar impact, waardoor ondernemerschap niet gestimuleerd wordt.

Het probleem met de financiering van social enterprises is dus juist de focus op impact én rendement, in plaats van op rendement of impact alleen. In de visie van ifund, kan echte verandering en impact alleen het gevolg zijn van schaal. En schaal is alleen bereikbaar voor ondernemingen die onder aan de streep iets over houden. Alles wat afhankelijk blijft van donaties, stopt te bestaan als de donaties stoppen.

Ifund richt zich op ‘impact first’ ondernemingen met een solide en haalbaar businessplan door op te treden als (co-)financier van impactvolle en haalbare ondernemingsplannen. Dit gebeurt doorgaans in een vroege fase wanneer er nog teveel onzekerheid is of als het de onderneming niet lukt om op een reguliere manier aan financiering te komen. Verder spant ifund zich in deze ondernemingen zodanig te ondersteunen en ontwikkelen, dat reguliere banken en investeerders bereid zijn om verdere groei te financieren.

Voorbeelden financiering

Voorlichting

Communicatie tussen mensen (die veelal in beelden denken) verloopt steeds meer ook direct via beelden en steeds minder via tekst (boeken, rapporten, etc.). Het maken van documentaires en korte geanimeerde uitlegvideo’s (explanimations) is steeds meer binnen handbereik gekomen en ook de verspreiding van deze media kent geen barriëres meer.

Ifund steunt de ontwikkeling en verspreiding van documentaires, korte films en explanimations, die een voorlichtend karakter hebben over de werking van onze huidige systemen omtrent energie, voedsel, water en de menselijke maat. Tevens zal de stichting zelf initiatieven ontplooien op deze gebieden.

Voorbeelden voorlichting

Prijsvragen

Stichting ifund verdiept zich grondig in de problematiek die ten grondslag ligt aan de doelstelling en gaat vervolgens ook actief op zoek naar oplossingsrichtingen. In de praktijk zal het ook voorkomen dat ifund moet concluderen dat er te weinig oplossingsrichtingen zijn. In dat geval kan ifund door middel van het uitschrijven van prijsvragen stimuleren, dat er oplossingen komen.

De winnaar van een prijsvraag wint een geldbedrag, dat besteed dient te worden aan verder onderzoek of de ontwikkeling van het idee richting een concrete oplossing en mogelijk de oprichting van een bedrijf. Tevens zal ifund dit proces ondersteunen met advies door experts en/of kantoor- en experimenteerruimte, etc. Dit gebeurt voornamelijk in samenwerking met BlueCity, die doorgaans zorg neemt voor de uitvoering van de prijsvragen.

Voorbeelden prijsvragen

Denktank

Iemand heeft een idee en zoekt een klankbord of advies. Of iemand heeft nog geen idee, maar wel hele duidelijke interesses, doelen of idealen en een duidelijk kennisgebied wat hij wil inzetten. Dan kan ifund helpen met het versneld vormgeven van een haalbaar concept. Op basis van de kennis en interesses van de persoon (initiator) wordt een tijdelijke denktank samengesteld met deskundigen. De deskundigen kunnen uit het netwerk van de initiator of de stichting komen. Het resultaat is concluderen dat er geen haalbaar idee is, of er is een concreet ondernemingsidee met kans van slagen en een plan van aanpak voor de volgende fase.

Voorbeelden denktank

Incubator

In deze volgende fase van idee naar onderneming is veelal theoretisch en praktisch onderzoek nodig en dus een ruimte om dit in uit te voeren. Ifund wil niet alleen deze ruimte (kantoor en lab) aanbieden, maar ook synergie creëren voor verschillende bedrijven in deze fase met dezelfde doelstelling. Het bestaande incubator model is hiervoor uitstekend geschikt. In samenwerking met BlueCity kan ifund onder andere een netwerk van mentoren samenstellen, dat ten dienst staat aan de stichting en de aangesloten ondernemers, contacten onderhouden met universiteiten en stage-opdrachten uitschrijven. Tevens heeft de stichting hiermee zelf een locatie, van waaruit alle activiteiten ontplooid kunnen worden.

Voorbeelden incubator