Water

De wereldwijde voorraad schoon drinkwater neemt in rap tempo af door vervuiling, verzilting en verspilling. Niet alleen putten we lokale watervoorraden uit door voedselproductie en gesleep met water, maar door klimaatverandering dreigen grote delen van de wereld versneld uit te drogen. Tegelijk hebben we in ons deel van de wereld te maken met toenemend heftige regenval.

Ifund ziet een toekomst voor zich, waarin we leven met water en onze watervoetafdruk teruggebracht is binnen ecologische grenzen. Dat betekent het beter vasthouden, gebruiken en terugwinnen van water. Ifund zoekt dan ook naar innovatieve oplossingen voor duurzame en lokale watersystemen. Gericht op ecologische oplossingen, kleinschalige kringlopen, spaarzaam en bewust gebruik.

Ook hier geldt, onze eetgewoonten kunnen een enorme impact hebben. De watervoetafdruk van rundvlees is enorm, voor een hamburger is ongeveer 1500 liter water nodig.

Gerelateerde activiteiten

Management buy-out The Reclaimers

Sinds 2010 houdt The Reclaimers (voorheen De Dakdokters Groep) zich via dochterondernemingen De Dakdokters en Metropolder Company bezig met de aanleg van groene daken en met de ontwikkeling, productie en installatie van slimme waterretentiedaken. Stichting ifund heeft in 2017 in The Reclaimers geïnvesteerd en heeft de onderneming zo geholpen om zich verder te ontwikkelen en… Lees meer

Muuras winnaar van de Circular Challenge: Hoogbouw

Hoe kan een fictief hoog gebouw zo circulair mogelijk worden gemaakt? Dat was de vraag die werd beantwoord tijdens deze speciale editie van de BlueCity Circular Challenge waarvan de finale plaatsvond op 6 juli 2020. Vijf teams zijn aan de slag gegaan om hoogbouw zo circulair mogelijk te maken, met aan het einde van drie… Lees meer

Waterweg winnaar van de Circular Challenge 2018

Hoogheemraadschap Delfland had de deelnemers uitgedaagd een product te maken uit baggerspecie. De overwegend vrouwelijke groep studenten maakte een tegel van de reststroom van Hoogheemraadschap Delfland. Deze reststroom bestond voornamelijk uit drab dat uit sloten gevist wordt. De studenten mixten deze drab (voornamelijk bestaande uit modder) met cement en ontwikkelden een waterdoorlatende tegel. Daarmee wordt… Lees meer

Ifund investeert in De Dakdokters

Ifund heeft een groeifinanciering verstrekt aan De Dakdokters Groep. We investeren hiermee in een bedrijf dat voorop loopt met slim management van regenwater.Lees meer