Water

De wereldwijde voorraad schoon drinkwater neemt in rap tempo af door vervuiling, verzilting en verspilling. Niet alleen putten we lokale watervoorraden uit door voedselproductie en gesleep met water, maar door klimaatverandering dreigen grote delen van de wereld versneld uit te drogen. Tegelijk hebben we in ons deel van de wereld te maken met toenemend heftige regenval.

Ifund ziet een toekomst voor zich, waarin we leven met water en onze watervoetafdruk teruggebracht is binnen ecologische grenzen. Dat betekent het beter vasthouden, gebruiken en terugwinnen van water. Ifund zoekt dan ook naar innovatieve oplossingen voor duurzame en lokale watersystemen. Gericht op ecologische oplossingen, kleinschalige kringlopen, spaarzaam en bewust gebruik.

Ook hier geldt, onze eetgewoonten kunnen een enorme impact hebben. De watervoetafdruk van rundvlees is enorm, voor een hamburger is ongeveer 1500 liter water nodig.

Gerelateerde activiteiten

Ifund investeert in De Dakdokters

Ifund heeft een groeifinanciering verstrekt aan De Dakdokters Groep. We investeren hiermee in een bedrijf dat voorop loopt met slim management van regenwater.Lees meer

Cowspiracy

De documentaire Cowspiracy gaat over de invloed van de vleesindustrie op de grootste problemen, waar we op Aarde mee te maken hebben.Lees meer