Energie

De energietransitie is in alle opzichten een even noodzakelijke als onvermijdelijke overgang, waarin onze samenleving overschakelt naar hernieuwbare bronnen. Maar het levert ook veel weerstand en vertraging op, door gevestigde belangen en ontbrekende maatschappelijke urgentie. Daardoor is een soepele overgang naar een energiesysteem met betaalbare en duurzame energie voor iedereen geen vanzelfsprekendheid.

Ifund zet in op een radicale versnelling van de energietransitie. Dat is noodzakelijk vanwege de vervuiling, de afhankelijkheid van dictatoriale regimes en de toenemende kosten. Het betekent het loskomen van onze verslaving aan fossiele brandstoffen en het ontwikkelen van een nieuwe energiecultuur. Ifund richt zich dan ook specifiek op die innovaties en ondernemingen die bijdragen aan de ontwikkeling van lokale en duurzame energieoplossingen, die leiden tot een radicale reductie van energiegebruik of doorbraken in de kosten of beschikbaarheid van duurzaam geproduceerde energie.

Gerelateerde activiteiten

Ifund investeert in energieopslag startup Summerheat

Summerheat ontwikkelt technologie die het mogelijk maakt om langdurig thermische energie (warmte) op te slaan. Ifund is sinds 2019 betrokken als investeerder.Lees meer

Ifund investeert in Bundles

Ifund heeft samen met Bundles een vorm gevonden voor financiering van apparaten, die binnen een abonnementsmodel aan klanten ter beschikking worden gesteld. Zo versnellen we de circulaire economie en stimuleren we het betalen voor gebruik van een apparaat in plaats van het bezit ervan. Lees meer

Energie uit golven

Een van de investeringen van stichting ifund is Slow Mill. Ondernemer en uitvinder Erwin Croughs bouwt een machine om energie uit golven te oogsten.Lees meer

Zonnepanelendelen.nl

Stichting ifund heeft een investering gedaan in een crowdfund platform voor zonnepanelen. Door de investering, die samen met stichting DOEN wordt gedaan, kan zonnepanelendelen.nl zijn groeiambities verder vorm geven.Lees meer