Ifund investeert in energieopslag startup Summerheat

Summerheat ontwikkelt een product dat in de zomer een zodanige hoeveelheid warmte buffert dat er de gehele winter een moderne goed geïsoleerde eengezinswoning mee van warmte kan worden voorzien.

In Nederland wordt nog maar relatief weinig duurzame energie opgewekt, maar het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon zal de komende jaren flink toenemen en op termijn zullen we zelfs uitsluitend van dergelijke bronnen afhankelijk zijn. Voor die transitie is het noodzakelijk dat we energie op gaan slaan zodat vraag naar en aanbod van energie op elkaar afgestemd kunnen worden. Energie kan als elektriciteit worden opgeslagen, maar dat is duur. Opslag van warmte is vele malen goedkoper en het grootste deel van onze energievraag is juist warmte. Summerheat werkt aan een grote “thermosfles” die naast of onder een huis of gebouw wordt geplaatst. De grote variant daarvan slaat ’s zomers zoveel energie op dat dit voldoende is om de hele winter mee door te komen. Een kleinere variant waar aan wordt gewerkt overbrugt vooral de periodes waarin er te weinig zon en wind zijn.

Joost Brand, CTO van Summerheat: “We zijn met het ontwerp van ons opslagsysteem in een vergevorderd stadium. Momenteel werken we aan de bouw en het testen van prototypes. We doen dit grondig in samenwerking met onderzoeksinstellingen zoals TNO en de TU Delft om ook uitspraken over de lange termijn te kunnen doen. Ook werken we nauw samen met bouwbedrijven, woningcorporaties en bewoners om het Summerheat systeem tot in detail betrouwbaar te krijgen en vervolgens snel, en op voldoende schaal te kunnen produceren. Het commitment van ifund zorgt voor een aanzienlijke versnelling.”

Ifund zag ook dat voor de transitie naar een duurzame wereld energiebuffering noodzakelijk is. Wij geloven in de techniek, de octrooien en het team die het fundament van dit bedrijf vormen en zijn blij aan dit bedrijf een bijdrage te kunnen leveren. Die bijdrage gaat zelfs verder dan gebruikelijk: ifunds fondsmanager Stefan van Eijk werkt 1 dag per week als interim CEO in het bedrijf.

Gerelateerde activiteiten

Kitepower ontvangt €3m investering van ifund, ENERGIIQ en Windhandel

Kitepower werd in 2016 opgericht door CEO Johannes Peschel en Roland Schmehl, adviseur en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Het team heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de Kitepower Falcon: een 100kW airborne wind energy (AWE) systeem dat energieopwekking mogelijk maakt op afgelegen locaties. De hybridisering van deze zogeheten ‘microgrids’ is… Lees meer

Ifund verstrekt lening aan La Almendrehesa

La Almendrehesa is ontstaan vanuit de organisatie AlVelAl, wat op zichzelf een initiatief is van Commonland. AlVelAl is opgezet in 2014 met het doel lokale boeren in de Altiplano te ondersteunen in het gebruik van methodes voor regeneratieve landbouw. Op deze manier kan land dat is aangetast door bodemerosie en droogte als gevolg van monocultuur… Lees meer

Rechtstreex ontvangt investering van stichting ifund

De huidige voedselketen is gekenmerkt door geglobaliseerde, industriële productie waarin voedsel een anonieme ‘commodity’ is. De grote lengte van de ketens leidt ertoe dat marges voor producenten worden uitgedund, en corporates de meeste waarde uit de voedselketen trekken. De menselijke maat ontbreekt: productie wordt binnen dit systeem te allen tijde gemaximaliseerd, terwijl de consument en… Lees meer

Ifund investeert in FOODLOGICA

  Ifund investeert in FOODLOGICA, dat een een duurzame vorm van “last mile delivery” van voedsel in dicht stedelijk gebied biedt aan haar klanten. In Amsterdam wordt massaal gefietst, maar vervoer van voedsel in de binnenstad gebeurt nog steeds met vervuilende dieselbusjes. Francesca Miazzo en Jessica Spadacini deden uitgebreid onderzoek naar de situatie om te… Lees meer

Ifund investeert in De Dakdokters

Ifund heeft een groeifinanciering verstrekt aan De Dakdokters Groep. We investeren hiermee in een bedrijf dat voorop loopt met slim management van regenwater.Lees meer

Ifund investeert in Bundles

Ifund heeft samen met Bundles een vorm gevonden voor financiering van apparaten, die binnen een abonnementsmodel aan klanten ter beschikking worden gesteld. Zo versnellen we de circulaire economie en stimuleren we het betalen voor gebruik van een apparaat in plaats van het bezit ervan. Lees meer

De duurzame samenleving

Voorzitter van ifund, Derk Loorbach, tevens hoogleraar sociaal-economische transities geeft zijn visie aan De Correspondent over ons energiesysteem.Lees meer

Zonnepanelendelen.nl

Stichting ifund heeft een investering gedaan in een crowdfund platform voor zonnepanelen. Door de investering, die samen met stichting DOEN wordt gedaan, kan zonnepanelendelen.nl zijn groeiambities verder vorm geven.Lees meer