Ifund investeert in De Dakdokters

Ifund heeft een groeifinanciering verstrekt aan De Dakdokters Groep. We investeren hiermee in een bedrijf dat voorop loopt met slim management van regenwater.

Al sinds 2010 vergroenen en verkoelen de Dakdokters het Nederlandse daklandschap. De ervaring die oprichter en CEO Friso Klapwijk en zijn team daarmee hebben opgedaan leidde, in samenwerking met de TU Delft, tot de ontwikkeling van schaalbare technologie die in veel delen van de wereld impactvol is: het Polderdak.

Het Polderdak maakt van het dak een slim aangestuurde wateropvang. Het systeem is in staat om alle regen die op het dak valt op te slaan en op een rustig moment af te voeren. Het Polderdak fungeert als basis van een groen dak, daktuin of dakpark. Het water dat wordt opgeslagen kan worden gebruikt voor irrigatie, infiltratie of een grijswater systeem. Zo wordt water niet langer als een afvalstroom behandeld, maar als grondstof. Daarnaast dempt de technologie de gevolgen van hevige regenval door deze op het dak te bufferen en indien nodig gefaseerd af te voeren. Zo kan overstroming van stedelijk gebied worden beperkt of voorkomen.

Beschikbaarheid van zoet water en hemelwaterafvoer zijn in veel steden een nog veel grotere uitdaging dan in stedelijk gebied in Nederland, denk aan Sao Paolo in Brazilië of Mumbai in India. De Dakdokters Groep heeft de ambitie om de technologische voorsprong uit te bouwen en een wereldwijd opererende speler te worden op het gebied van watermanagement op daken. Ifund draagt bij aan die missie. Niet alleen door het verstrekken van de financiering, maar ook door actief betrokken te zijn bij de voornaamste vraagstukken die de groeiambitie met zich meebrengt.

Gerelateerde activiteiten

Management buy-out The Reclaimers

Sinds 2010 houdt The Reclaimers (voorheen De Dakdokters Groep) zich via dochterondernemingen De Dakdokters en Metropolder Company bezig met de aanleg van groene daken en met de ontwikkeling, productie en installatie van slimme waterretentiedaken. Stichting ifund heeft in 2017 in The Reclaimers geïnvesteerd en heeft de onderneming zo geholpen om zich verder te ontwikkelen en… Lees meer

Ifund verstrekt lening aan La Almendrehesa

La Almendrehesa is ontstaan vanuit de organisatie AlVelAl, wat op zichzelf een initiatief is van Commonland. AlVelAl is opgezet in 2014 met het doel lokale boeren in de Altiplano te ondersteunen in het gebruik van methodes voor regeneratieve landbouw. Op deze manier kan land dat is aangetast door bodemerosie en droogte als gevolg van monocultuur… Lees meer

Rechtstreex ontvangt investering van stichting ifund

De huidige voedselketen is gekenmerkt door geglobaliseerde, industriële productie waarin voedsel een anonieme ‘commodity’ is. De grote lengte van de ketens leidt ertoe dat marges voor producenten worden uitgedund, en corporates de meeste waarde uit de voedselketen trekken. De menselijke maat ontbreekt: productie wordt binnen dit systeem te allen tijde gemaximaliseerd, terwijl de consument en… Lees meer

Muuras winnaar van de Circular Challenge: Hoogbouw

Hoe kan een fictief hoog gebouw zo circulair mogelijk worden gemaakt? Dat was de vraag die werd beantwoord tijdens deze speciale editie van de BlueCity Circular Challenge waarvan de finale plaatsvond op 6 juli 2020. Vijf teams zijn aan de slag gegaan om hoogbouw zo circulair mogelijk te maken, met aan het einde van drie… Lees meer

Ifund investeert in energieopslag startup Summerheat

Summerheat ontwikkelt technologie die het mogelijk maakt om langdurig thermische energie (warmte) op te slaan. Ifund is sinds 2019 betrokken als investeerder.Lees meer

Waterweg winnaar van de Circular Challenge 2018

Hoogheemraadschap Delfland had de deelnemers uitgedaagd een product te maken uit baggerspecie. De overwegend vrouwelijke groep studenten maakte een tegel van de reststroom van Hoogheemraadschap Delfland. Deze reststroom bestond voornamelijk uit drab dat uit sloten gevist wordt. De studenten mixten deze drab (voornamelijk bestaande uit modder) met cement en ontwikkelden een waterdoorlatende tegel. Daarmee wordt… Lees meer

Ifund investeert in FOODLOGICA

  Ifund investeert in FOODLOGICA, dat een een duurzame vorm van “last mile delivery” van voedsel in dicht stedelijk gebied biedt aan haar klanten. In Amsterdam wordt massaal gefietst, maar vervoer van voedsel in de binnenstad gebeurt nog steeds met vervuilende dieselbusjes. Francesca Miazzo en Jessica Spadacini deden uitgebreid onderzoek naar de situatie om te… Lees meer

De duurzame samenleving

Voorzitter van ifund, Derk Loorbach, tevens hoogleraar sociaal-economische transities geeft zijn visie aan De Correspondent over ons energiesysteem.Lees meer