Ifund investeert in De Dakdokters

Ifund heeft een groeifinanciering verstrekt aan De Dakdokters Groep. We investeren hiermee in een bedrijf dat voorop loopt met slim management van regenwater.

Al sinds 2010 vergroenen en verkoelen de Dakdokters het Nederlandse daklandschap. De ervaring die oprichter en CEO Friso Klapwijk en zijn team daarmee hebben opgedaan leidde, in samenwerking met de TU Delft, tot de ontwikkeling van schaalbare technologie die in veel delen van de wereld impactvol is: het Polderdak.

Het Polderdak maakt van het dak een slim aangestuurde wateropvang. Het systeem is in staat om alle regen die op het dak valt op te slaan en op een rustig moment af te voeren. Het Polderdak fungeert als basis van een groen dak, daktuin of dakpark. Het water dat wordt opgeslagen kan worden gebruikt voor irrigatie, infiltratie of een grijswater systeem. Zo wordt water niet langer als een afvalstroom behandeld, maar als grondstof. Daarnaast dempt de technologie de gevolgen van hevige regenval door deze op het dak te bufferen en indien nodig gefaseerd af te voeren. Zo kan overstroming van stedelijk gebied worden beperkt of voorkomen.

Beschikbaarheid van zoet water en hemelwaterafvoer zijn in veel steden een nog veel grotere uitdaging dan in stedelijk gebied in Nederland, denk aan Sao Paolo in Brazilië of Mumbai in India. De Dakdokters Groep heeft de ambitie om de technologische voorsprong uit te bouwen en een wereldwijd opererende speler te worden op het gebied van watermanagement op daken. Ifund draagt bij aan die missie. Niet alleen door het verstrekken van de financiering, maar ook door actief betrokken te zijn bij de voornaamste vraagstukken die de groeiambitie met zich meebrengt.

Gerelateerde activiteiten

Ifund investeert in FOODLOGICA

  Ifund investeert in FOODLOGICA, dat een een duurzame vorm van “last mile delivery” van voedsel in dicht stedelijk gebied biedt aan haar klanten. In Amsterdam wordt massaal gefietst, maar vervoer van voedsel in de binnenstad gebeurt nog steeds met vervuilende dieselbusjes. Francesca Miazzo en Jessica Spadacini deden uitgebreid onderzoek naar de situatie om te… Lees meer

De duurzame samenleving

Voorzitter van ifund, Derk Loorbach, tevens hoogleraar sociaal-economische transities geeft zijn visie aan De Correspondent over ons energiesysteem.Lees meer

Cowspiracy

De documentaire Cowspiracy gaat over de invloed van de vleesindustrie op de grootste problemen, waar we op Aarde mee te maken hebben.Lees meer